Životní role


Role, které v životě nevědomky zaujímáme jsou produktem EGA vycházejí z nastavení společnosti, ve které žijeme. EGO obecně pracuje na bázi strachu z čehož vyplývá, že každá role, kterou přijmeme nás odděluje od bezpodmínečné lásky – od naší duše. Je však důležité si uvědomit, že naši osobnost tvoří sada rozhodnutímy nejsme obětí například role oběti, ale je naše volba postavit se do takové role. Volba, která není vědomá je přesto volbou. Proto se vyplatí znát sám sebe, abychom se rozhodovali vědomě a zbytečně si neubližovali.

Abychom mohli zaujmout nějakou roli, musí být jiný člověk/společnost/stát (nadvědomí) a podobně, které zaujímají roli opačnou a proto jsou nejčastěji zaujímanými rolemi role viníka a oběti. Oběť je bytost, která se nevědomě dostala do situace, která jí nevyhovuje. Nicméně jak jsem psala dříve, máme sto-procentní zodpovědnost za náš život a oběť je pouze role, která nám umožňuje vdát se zodpovědnosti za vlastní činy, způsobené většinou nevědomým rozhodnutím. Jinými slovy, je to lež, kterou nám předkládá naše EGO ve snaze zbavit se nechtěné bolesti z následků nevědomého rozhodnutí.

Role vychází ze vztahu a nejvíce se projevují ve vztazích partnerských. Proč? Protože partneři jsou si velice blízcí, ale vzhledem k tomu, že muž přemýšlí spíše rozumově a žena emocionálně, je velice snadné dojít k nedorozumění, které si často oba berou velice osobně a proto jsou zaujímané role velice silné.

Příklad: Špatně pochopená žena se tak staví do role oběti, muž, který nechápe co udělal špatně se automaticky viní za vzniklé emocionální nepohodlí partnerky. Důvodem rozporu může být různé uvažovaní mužů a žen, ale EGO, které oběma partnerům přidělí roli nedovoluje dále dávat lásku. “On je vinen, musí trpět a důvěru, lásku ani nic s ní spojené si nezaslouží…” na druhou stranu muž může mít pocit, že on je vinen a proto se situaci snaží zachránit. Proto dává partnerce co nejvíce. Otevře se, ale jeho láska není přijímána, protože on je přece vinen a proto si zaslouží trpět… Takový muž dostane strach z bolesti – je odmítán, proto se zavře a příště se bude bát dávat. Když se partnerka uklidní, užije si, jak muž trpěl a uzná, že by se mohli zase udobřit, muž má již vybudované hradby ze strachu z odmítnutí a srdce méně otevřené. Partnerka si všimne, že je něco špatně – vztah již není tak upřímný a do určité míry se zavře taky…

Rozhodnutí o přijetí role oběti a viníka je tedy velkým problémem mezilidských vztahů… příklad jsem uvedla na partnerech, protože tam je naprosto běžné, že mají oba partneři otevřená srdce a proto je role ovlivňují nejvíce – uvědomují si velký kontrast vztahu s otevřeným a zavřeným srdcem.

Role viníka a oběti, je však naprosto běžná také mezi rodinnými členy, spolužáky, spolu-pracovníky a podobně…

Ptáte se, co s tím dělat? Uvědomujte si, kdy zaujímáte takovéto role a přesvědčete vaše EGO, že láska je důležitější než pocit, že by měl někdo trpět… Stojí to za to.

LÍBÍ SE VÁM, KDYŽ JSOU VE ČLÁNCÍCH KLIKATELNÉ ODKAZY?  MĚ MOC, ALE BOHUŽEL NENÍ V MÝCH SILÁCH ODKAZY AKTUALIZOVAT PODLE ČLÁNKŮ NOVÝCH. BUDU MOC RÁDA, KDYŽ MI POMŮŽETE A DO KOMENTÁŘŮ NAPÍŠETE KDE JE TŘEBA ODKAZY PŘIDAT 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *