Život v iluzi svobody


SeberozvojSvoboda…tolik se o ní mluví, používá se jako politicky silné heslo a lidé ji berou jako téměř posvátnou věc.

Když se někoho zeptáte, co si pod tímto slovem představí, odpoví něco ve smyslu: “Být svobodný znamená, že můžu dělat co chci”. A právě ve slově “chci” je ten háček. Už kolikrát jsem psala, že chce EGO, srdce touží.

Být zcela svobodný znamená milovat každým nádechem a výdechem, milovat všechno na světě, protože být stále svobodný znamená žít to, po čem mé srdce touží. Tedy prožívat tady a teď, prožívat lásku.

Svoboda jako taková nám je předkládána chybně. Dokonce se používá jako manipulační prostředek – výhružky, kritika, domácí vězení, děti zůstávají po škole, zákazy atd… Pokud svobodu špatně chápeme – tedy máme pocit že abych byla svobodná, můžu dělat co chci, dostávám se do kličky, že na to co chci musím mít prostředky, vhodné prostředí a podobně. V takové chvíli však jednám ze strachu a hlavně chtění jako takové vychází z nenaplněných potřeb. Chtění jako takové je tedy jen záplata a samo o sobě nedokáže “díru v duši” zalepit. Alespoň ne na dlouho.

Svoboda není nic jiného než láska, ale pokud z nějakého důvodu zavřeme své srdce a nejsme již dále schopni vnímat a prožívat touhy, nahradíme je a z nich vycházející emoce chtěním náhražek. Aby člověk dokázal opět cítit touhu svého srdce, musí tyto iluze padnout. Teprve pak člověk pochopí, že se jednalo jen o náhražky a může objevit, co to je pravá svoboda.

Iluze mohou padnout buď tak, že se chtění naplní a stejně nedojde ke kýženému výsledku, ale také třeba dlouhodobým odepíráním svobody. Pak člověku nezbyde nic jiného než bolest spojenou s nenaplněnou iluzí svobody prožít a objevit poklad, který chtění skrylo.

Jak poznám že žiju v iluzi svobody a ne svobodně? Velice jednoduše… iluzi svobody Vám může kdokoliv sebrat. Pravá svoboda je v našem srdci a jakmile jednou pochopíme o čem je, nikdo nám ji vzít nemůže a my to víme. Tedy strach ze ztráty svobody jednoduše zmizí.

LÍBÍ SE VÁM, KDYŽ JSOU VE ČLÁNCÍCH KLIKATELNÉ ODKAZY?  MĚ MOC, ALE BOHUŽEL NENÍ V MÝCH SILÁCH ODKAZY AKTUALIZOVAT PODLE ČLÁNKŮ NOVÝCH. BUDU MOC RÁDA, KDYŽ MI POMŮŽETE A DO KOMENTÁŘŮ NAPÍŠETE KDE JE TŘEBA ODKAZY PŘIDAT 🙂