Smrt – jeden z nejméně pochopených aspektů naší civilizace


Každý dříve nebo později se nějakým způsobem setká se smrtí a smrt samotnou předchází strach z ní. Strach ze smrti je jedním ze základních stavebních kamenů většiny vzorců které máme. Proč? Protože smrti se bojí pouze naše EGO. Dalo by se tedy říci, že “opakem” smrti je osvícení. V takovém stavu nemáme strach a strach má pouze EGO – duše ví – osvícený člověk má EGO mrtvé a proto se smrti nebojí a není omezen vzorci a emocemi pramenícími z EGA (stav po smrti).

Strach ze smrti u nás tedy bude existovat tak dlouho, dokud se nenaučíme nepodmíněně na všech úrovních a za každé situace přijímat a dávat lásku – pak se v ní rozplyneme a rozplyne se i EGO (zemře). Strach ze smrti nám tedy brání žít v lásce, štěstí, hojnosti  – neomezeně brát a dávat – a na to se samozřejmě váže spoustu dalších vzorců chování.

Smrt je úplně jiná než ji známe z pohádek – je to taková světélkující průsvitně bílá “bytost” (aspekt Boha), která pomáhá dušičkám opustit tělo. Je jemná, chápající, uklidňující a kolem duší jemně tancuje, aby dušička mohla opustit tělo. Je kolem ní zajímavá aura takového otupení nebo omámená, kdy člověk “slyší hlasy nebe” a šel by s ní i dokud je živý.

Pro umírajícího člověka je smrt vysvobozením – proč? Se smrtí EGA odcházejí všechny vzorce založené na strachu včetně emocí, které tyto vzorce tvořily a ty emoce se ukládaly ve fyzické schránce. Odchází bolest, odchází strach, odchází pochybnosti a únava. Dalo by se říct, že umírání je pomyslnou “maturitou”, kterou dokáže pokazit jen udržování těla při životě pomocí přístrojů. 

Po smrti nastává tzv. očistec, kdy duše soudí sama sebe. Teprve až když se přijme – přijme život který žila, je schopna odejít k „Bohu“. Duše, které se nedovedou přijmout setrvávají na našem světě jako duchové. Často je tu drží pocity nespravedlnosti, pocity, že ještě něco musí udělat – např. někoho chránit nebo prostě nedůvěra v pokračování… Duše, které setrvávají v nízké vibraci a sami se tak k „Bohu“ nedostanou musí převézt nějaká méně vibrační bytost – třeba vnímavý člověk. Teprve když duše přijme celý svůj život, odchází EGO a duše se tedy může stát láskou – „Bohem“.

Říká se, že smrt je konec – je to konec EGA, konec osobnosti, jak se známe. Místo něj existuje jen láska. Je to však také konec zkušeností, které jsme v tomto životě nabrali díky zajetým vzorcům chování, je to také konec emocí s tím spojených. Není to však konec naší duše – pro ní to byla jen krátká epizoda ve věčnosti, než se rozhodne že prožila tolik, že již chce opět splynout s Bohem – univerzální energií. Další životní epizoda duše – další vtělení – naváže na to předchozí – duše bude pokračovat v prožívání toho, co před tím nestihla. Podle toho si zvolí rodinu, která jí umožní prožít právě takové emoce a stavy, které prožít chtěla. Karma duše je tedy jen její volba a k uskutečnění této karmy ve fyzickém světě slouží tzv. rodinná karma. Proto se často stejné duše vtělují do stejné rodiny – ideální sestava vzorců.

Informace o všech životech se zapisují do univerználního vědomí – např. univerzální knihovna Akáša – a každá duše má tzv. karmické tělo, kde se načítají zkušenosti z předešlých vtělení a pokud jsou silné, mohou aktuální fyzické tělo ovlivňovat. Karma je také nástrojem k očišťování karmického těla – proto lze spoustu např. zdravotních problémů řešit pomocí regresní terapie.

Smrt je transformace – není však transformací pro zemřelého, ale pro okolí, protože nás posílá do spousty vzorců chování, před kterými jsme do té doby byli nějak schopni unikat.

Kdo meditujete, určitě si se smrtí běžte “popovídat”. Je to moudrá učitelka, která nám umožňuje porozumět. Jen pozor na to omámení – doporučuji jít s průvodcem. Všechny informace o bábě s kosou jsou jen nástrojem k manipulaci vystrašených lidí 🙂

LÍBÍ SE VÁM, KDYŽ JSOU VE ČLÁNCÍCH KLIKATELNÉ ODKAZY?  MĚ MOC, ALE BOHUŽEL NENÍ V MÝCH SILÁCH ODKAZY AKTUALIZOVAT PODLE ČLÁNKŮ NOVÝCH. BUDU MOC RÁDA, KDYŽ MI POMŮŽETE A DO KOMENTÁŘŮ NAPÍŠETE KDE JE TŘEBA ODKAZY PŘIDAT 🙂

One thought on “Smrt – jeden z nejméně pochopených aspektů naší civilizace

  1. Velice krásný pohled na smrt. Myslím, že s touto myšlenkou se velice ztotožňuji. Děkuji za článek a těším se na další.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *