Proč se v dlouhodobých vztazích rozpadá sexuální život?


Sex je v dnešní společnosti zatím ještě relativně tabu. Spousta lidí o něm nemluví a většinou ženy se stále ještě stydí. Proč? Sex je rozhodně jedna z nejsilnějších energetických a souznících záležitostí, které jsou lidské bytosti schopny a proto byl pro církev nebezpečný. Skrze orgasmus se lze spojit s univerzální energií lásky – Bohem, chcete li. Sex byl tedy nebezpečný pro církev, která potřebovala lidi manipulovat aby si mysleli, že jen ona je cestou k bohu a ne, že se k němu může dostat úplně každý. Tím se ve společnosti vytvořilo velké množství vzorců, které se přenášejí z generace na generaci a jejich působení – biť již podstatně slabší – stále přetrvává i v dnešní populaci.

O jaké vzorce se jedná? “Žena která se dává je děvka – nepřijatelná. Správná žena je cudná – přijatelná. Je nečisté ukazovat určité tělní partie. Sex je tabu, takže bychom při něm neměli být hluční, aby nás někdo neslyšel. Sex je jen k plození dětí, takže není správné si ho užívat a dělat ho často… “ O těchto věcech se zase až tolik nemluví, ale v populaci stále přetrvávají ve formě chování – tedy vyzařování na potomstvo – ve formě rodinné karmy. Jsou velice hluboko zaryté v podvědomí a příliš si je neuvědomujeme – pouze máme např. problém hlasitě se projevovat a onu energii nechat proudit.

K tomu se nabalují další vzorce dnešní doby – v éře modelek a všudy-přítomné reklamy si sousta žen nepřipadá krásná – nepřijímají sami sebe. Automaticky předpokládají, že je tím pádem nepřijímá ani partner, ze strachu se zavřou a to nese nedostatek emocí, lásky, schopnost prožívat a užívat si…

Teď se tedy dostáváme k jádru problému. V novém vztahu jsou oba partneři zamilovaní – a připadají si milovaní – tedy přijatelní. Pokud jsem přijatelná taková jaká jsem, jsem také logicky krásná. Sex je tedy otevřený, plný emocí, vášně atd.

Prvním z důvodů je fakt, že muži a ženy vnímají svět odlišně. Emocionalita ženy je ovlivňována hormony – veliké síly dosahuje v těhotenství a po porodu. Žena má od vztahu jiná očekávání než muž. Tato očekávání jsou tvořena systémem a samozřejmě individuální výchovou. Žena obecně očekává sdílení emocí, pocit souznění, sdílení lásky, sex když se bude oběma chtít… Muž je založený jinak. Pro něj je důležité nebýt příliš omezován, většina mužů chce servis typu navařeno, uklizeno, sex kdykoliv se jim zachce, nezatěžování starostmi, obdiv za všechno… Tyto dva pohledy na vztah jsou však velice odlišné a proto dochází ke střetům. Ty působí buď vzájemné pochopení pokud se situace řeší, nebo odcizení, pokud vše zůstane u konfliktu a následného nepochopení. 

Pokud je muž zavřený (např. následkem nepochopení), žena se cítí nepřijatá – muž již nevnímá její emoce a neopětuje lásku tak jako dřív. Ke zlomu často dochází právě po těhotenství, protože je žena velice labilní a na muže klade obrovské nároky. Žena však nechápe, proč je nepřijatá (vždyť je přece více a více milující, to nedává smysl) a tak začne zabředávat do vzorců založených na strachu, které diktuje dnešní společnost. “Jsem tlustá po těhotenství a tak se mu už nelíbím.” “Jsem moc unavená a určitě mě vymění za nějakou vášnivější”.”Jsem už stará a nemám na něj tolik času, určitě si najde mladší”… Toto jsou typické vzorce naší společnosti.

Žena se tedy ze strachu z bolest způsobené odmítnutím zavře taky. Vznikají nám tedy 2 zavření partneři, kdy on chce sex a ona chce lásku. Jí sex se zavřeným partnerem nevyhovuje, protože je v něm málo intimností, je povrchní a většinou téměř bez předehry a proto žena stále více trpí. Pro ženu, obzvláště pokud má dítě, je nepřirozené ignorovat emoce. Muž uvnitř také trpí (nepochopení, nevyřešené konflikty,…), ale dokud partneři nezačnou komunikovat, bolesti se většina lidí raději vyhýbá. Korunu tomu dodává fakt, že zavřený muž většinou nevidí v čem je problém a často ani nechápe, že existuje nějaký problém. Nepochopená žena se cítí jako oběť a začne se sexu pomalu vyhýbat, protože muž jakožto viník ji nepřitahuje. Za nedostatek lásky ještě může začít vinit dítě, před kterým vše fungovalo jako hodinky.

Muž si všimne menší frekvence sexu a ženiny nelibosti a uvědomí si, že je někde problém. Často však nechápe v čem – pokud mezi partnery chybí komunikace. Pokud nemá sex, potřebuje ho a žena o něj evidentně nejeví zájem, najde si náhradu a tím se celý kruh uzavře – žena dokonale zhmotnila své obavy. 

Jedinou cestou ven z kruhu je začít komunikovat, protože strach vychází z nevědomosti. Pokud ho poznáme tak, že mu budeme čelit a prožijeme ho, přestane mít smysl a odejde. Je ironií osudu, že oba chtějí totéž a často to jediné, co v tom brání je fungující komunikace. Většina vztahů se tedy rozpadá na základě domněnek…

LÍBÍ SE VÁM, KDYŽ JSOU VE ČLÁNCÍCH KLIKATELNÉ ODKAZY?  MĚ MOC, ALE BOHUŽEL NENÍ V MÝCH SILÁCH ODKAZY AKTUALIZOVAT PODLE ČLÁNKŮ NOVÝCH. BUDU MOC RÁDA, KDYŽ MI POMŮŽETE A DO KOMENTÁŘŮ NAPÍŠETE KDE JE TŘEBA ODKAZY PŘIDAT 🙂