Cesta rozumu a cesta srdce


Všechny bytosti kromě dospělého člověka mají jednu společnou vlastnost – nepřemýšlení, zda jdou správnou cestou, ale prostě jdou a věří. Co je to ale správná cesta? Jak vůbec může být nějaká cesta správa a jiná špatná? Pokud je například zvíře sežráno, znamenalo to, že si vybralo špatnou cestu?

To co je správné a špatné soudí pouze člověk na základě vlastního EGA. Ego však neuvažuje podle srdce – cestu nejmenšího odporu (lásky a důvěry) – ale podle zkušeností. Každá živá bytost má jediný cíl – být šťastná tady a teď. Proto je cesta nejmenšího odporu naprosto ideální, protože poměr vynaloženého úsilí a zisku je nejlepší. Teď je však důležité si uvědomit, co je zisk – tedy kýžený výsledek. Pro běžného tvora to je pocit štěstí, spokojenosti, klidu…řekněme nepodmíněné lásky vycházející z důvěry.

Dospělý člověk však funguje jinak – díky výchově v systému velice rychle dítě ztrácí sebedůvěru a začíná věřit rozumu na úkor srdce…

Uvedu příklad: dítě se začalo vztekat na veřejnosti a dostalo pohlavek. Vztekání se vycházelo z nenaplněné potřeby, ale místo toho aby byla potřeba naplněna, dítě bylo vystaveno nepříjemné zkušenosti, která vyvolala nepříjemné emoce. V tu chvíli se začíná vytvářet smyčka, kdy si dítě začíná vztekání se spojovat s pohlavkem. To ale znamená, že si začíná spojovat také emoce spojené s nenaplněnou potřebou s emocemi vzniklými pohlavkem, a v konečném důsledku si spojí přímo onu potřebu s nepříjemnými důsledky. To je důvodem toho, proč se drtivá většina naší populace bojí přijímat lásku a obecně prožívat srdcem příjemné věci. Ze stejného důvodu máme potřebu mít nad vším kontrolu – snažíme se tak vyhnou uvědomování si nenaplněné potřeby ze strachu z následku. To všechno vychází ze zrazené důvěry v sebe sama – moje osobní rozhodnutí vztekat se způsobilo nepříjemné důsledky. Nastupuje tedy rozum s tezí “měla bych tedy věřit okolí, abych se těm nepříjemným emocím příště vyhnula”.

Když se tedy vrátím k oné správné cestě, žádná taková neexistuje. Proč? Protože cílem duše je prožívat lásku, ale pokud se tomu rozumem bráníme, začneme se lásce bránit a již nejsme schopni slyšet srdce. Abychom tedy byli schopni splnit naše poslání – prožívat lásku – jediná možnost pro duši je udělat cestu lásky cestou nejmenšího odporu.

To vše samozřejmě přímo souvisí se zákonem přitažlivosti – např. nevěřím si, takže se rozhoduji na základě zkušeností rodičů a pokud mi chybí láska, již se nevztekám abych nedostala pohlavek. Tím v sobě však vytvářím strach z oněch nepříjemných emocí a v hlavě se mi začnou připomínat ty stejné emoce z předešlých zkušeností. Čím častěji se vzorec “vztekání se a pohlavek” opakuje, tím větší mám v něj důvěru a tím méně věřím svému nedostatku lásky(srdci) a naopak věřím rozumu. Dostávám ale to, co vyzařuji, takže zákonitě začínám přitahovat situace, které mi připomínají frustraci, smutek, nespokojenost, lítost a další emoce spojené s rolí oběti. Po určitou dobu je pro mě cesta nejmenšího odporu myslet na něco jiného, sportovat ,přejídat se a podobně… ale jednou se již vytvoří tak silný odpor, že to systém nevydrží a dojde k emocionálnímu zhroucení. Člověk se rozbrečí a pokud pláč není spojen s dalšími nepříjemnými emocemi (jinak se vytvoří ještě větší rezistence k původní nesplněné potřebě), stává se cesta zhroucení se cestou nejmenšího odporu. Tím se uvolňuje emocionální napětí vycházející z původního vzorce, až si postupně začneme uvědomovat, že dané nepříjemné emoce souvisí s nedostatkem lásky a nakonec se cestou nejmenšího odporu stane právě cesta lásky.

Z toho vyplývá, že každé rozhodnutí které uděláme i když se může zdát sebehorší nás ve výsledku dovede k lásce. Je jen na každém z nás, jak hodně se lásce brání a kolik času tedy potřebuje, aby začal opět věřit svému srdci a opět začal žít v lásce.

Je to opravdu dlouhý proces, ale času má duše neomezené množství. Pokud to nestihneme v tomhle životě, vtělíme se znovu do rodiny s odpovídajícími vzorci chování a můžeme vesele pokračovat tak, kde jsme přestali.

LÍBÍ SE VÁM, KDYŽ JSOU VE ČLÁNCÍCH KLIKATELNÉ ODKAZY?  MĚ MOC, ALE BOHUŽEL NENÍ V MÝCH SILÁCH ODKAZY AKTUALIZOVAT PODLE ČLÁNKŮ NOVÝCH. BUDU MOC RÁDA, KDYŽ MI POMŮŽETE A DO KOMENTÁŘŮ NAPÍŠETE KDE JE TŘEBA ODKAZY PŘIDAT 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *